kind-loonlijst

Bespaar belasting: zet uw kind op de loonlijst

U bent een succesvolle ondernemer en valt in de hoogste schijf voor de Inkomstenbelasting. Dan weet u dat u bijna de helft van uw belastbaar inkomen kwijt bent – hypotheekaftrek buiten beschouwing gelaten. U heeft een kind van 15 jaar of ouder die nog studeert in de richting waarin u een hulp zoekt.

Dat kunt u uw kind in loondienst nemen. Voordeel voor u is dat u minder inkomstenbelasting betaalt, want u heeft een aftrekpost. Voordeel voor uw kind, de inkomsten tot 8.732 euro bruto zijn vrij van loonheffing/inkomstenbelasting.

Heffingskorting

Normaliter moet uw kind loonbelasting en Bijdrage Zorgverzekeringswet afdragen over het loon dat hij of zij ontvangt. Blijft dit loon in 2021 onder 8.732 euro, dan benut uw kind de heffingskorting volledig, waardoor hij of zijn geen loonbelasting verschuldigd is. Maar, en nu komt het: de kosten trekt u tegen het hoogste tarief af.

auto-van-de-zaak-peter-brink

Regeling

Het kan werken als uw kind minimaal vijftien lentes is en als de familierelatie in de arbeidsrelatie tussen ouder en kind overheerst. Ten opzichte van een andere werknemer zijn de arbeidsvoorwaarden niet het zelfde.

Lees onderstaande regels en voorwaarden goed door.

  • Het is een vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen.
  • Geldt voor kinderen die meewerken in het bedrijf van hun ouders, hierbij kan en mag onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling worden toegepast.

Spelregels

De regeling houdt het volgende in:

  • Slechts eenmaal per jaar aangifte loonheffingen;
  • U maakt gebruik van een apart loonheffingennummer. Dat is aan te vragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.
  • Tevens hoeft u geen loonstaten in te vullen;
  • U moet de loonspecificatie bij de loonadministratie bewaren;
  • U past altijd de loonheffingskorting toe;
  • De loonheffing/premie volksverzekeringen houdt u eenmaal per jaar in op de 1e werkdag van het volgende kalenderjaar. U betaalt dan ook de werkgeversheffing Zvw.

Digitaal aangifte

Binnen een maand na het einde van het kalenderjaar doet u digitaal aangifte. Dit houdt in dat u de aangifte over 2019 uiterlijk 31 januari 2020 moet doen. In de aangifte vermeldt u de gegevens van de kinderen. U kan op 3 manieren aangifte doen.

Check voor meer info bij uw zzp boekhouder.

Auteur: peter brink
Gepubliceerd op: donderdag 19 augustus 2021

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!