Breebaart Financiële Dienstverlening

Studieschulden en hypotheken

Hoe zwaar telt mijn studieschuld mee voor mijn hypotheek? Ik heb al heel veel afgelost. Waarom kijken de hypotheekverstrekkers dan naar mijn oorspronkelijke studieschuld? Lees hieronder de antwoorden.

Ik heb al heel veel afgelost. Waarom kijken de hypotheekverstrekkers dan naar mijn oorspronkelijke studieschuld?

Hypotheekverstrekkers maken een inschatting van wat u per maand kwijt bent aan het terugbetalen van uw studieschuld. Ze kijken niet naar wat u al heeft afgelost.

Een studieschuld bij DUO heeft een annuïtaire aflossing. Dat wil zeggen dat u tijdens de hele looptijd elke maand eenzelfde bedrag betaalt. Voor de maandelijkse lasten maakt het dus niet uit hoeveel u al heeft afgelost. Het bedrag dat u maandelijks aan DUO overmaakt, is aan het einde van uw aflossingstermijn nog even hoog als aan het begin.

Er is 1 uitzondering. Dat is als u gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid een lager maandbedrag aan te vragen, en dit is goedgekeurd door DUO. Dan mag de hypotheekverstrekker rekening houden met dit lagere maandbedrag.

Extra aflossing telt mee
Als u extra aflost op uw studieschuld, kan het maandelijkse bedrag wel naar beneden. Als u meer heeft afgelost dan het maandelijkse verplichte bedrag, kunt u DUO vragen om een herberekening van uw maandlast. Dan kunt u mogelijk een hogere hypotheek afsluiten. Hypotheekverstrekkers mogen namelijk rekening houden met die extra aflossingen. Ze zijn hiertoe niet verplicht. Als u extra heeft afgelost of extra kunt aflossen, is het verstandig dit te bespreken met de hypotheekverstrekker. Houd er rekening mee dat het wel even kan duren voordat DUO uw nieuwe maandlast heeft vastgesteld.

Bijna alles afgelost, telt ook mee
Heeft u niet extra afgelost, maar heeft u wel al bijna het hele bedrag terugbetaald? Ook dan mag een hypotheekverstrekker hier rekening mee houden. Want uw maandlasten gaan dan binnenkort omlaag. Dit heet rekening houden met toekomstige inkomensontwikkelingen. Dat geldt bijvoorbeeld als u nog maar een halfjaar hoeft af te lossen. Het is verstandig dit te bespreken met de hypotheekadviseur.

Hoe zwaar telt mijn studieschuld mee voor mijn hypotheek?

Uw studieschuld telt mee bij het berekenen van uw hypotheek. De hypotheekverstrekker kijkt daarbij naar de hoogte van de oorspronkelijke schuld. Hoeveel u al heeft afgelost, maakt meestal geen verschil. Het maakt wel verschil of u een basisbeurs hebt gehad of niet.

Oude stelsel of nieuwe stelsel maakt verschil
Hieronder leest u hoe zwaar de studieschuld meetelt voor de maximale hypotheek.

Oude stelsel met basisbeurs
Heeft u gestudeerd onder het oude stelsel, en kreeg u nog een basisbeurs? Dan heeft u een studieschuld met een terugbetaaltermijn van 15 jaar, en bedraagt de wegingsfactor 0,75%.

Rekenvoorbeeld: u heeft een studieschuld van €15.000. Dat betekent dat de hypotheekverstrekker ervan uitgaat dat u 0,75% van € 15.000 maandelijks kwijt bent aan aflossing van de schuld. Dit komt neer op € 112,50 per maand. Dat bedrag kunt u dus niet meer aan woonlasten besteden.

Nieuwe stelsel zonder basisbeurs
Bent u na 1 september 2015 begonnen met studeren, en heeft u nooit een basisbeurs gehad? Dan heeft u een studieschuld met een terugbetaaltermijn van 35 jaar, en bedraagt de wegingsfactor 0,45%.

Rekenvoorbeeld: u heeft een studieschuld van €15.000. Dat betekent dat de hypotheekverstrekker ervan uitgaat dat u 0,45% van € 15.000 maandelijks kwijt bent aan aflossing van uw schuld. Dit komt neer op € 67,50 per maand. Dat bedrag kunt u dus niet meer aan woonlasten besteden.

Hebt u deels gestudeerd onder het oude en deels onder het nieuwe stelsel? Dan ligt het eraan welk terugbetaalregime u heeft gekozen bij DUO. Heeft u gekozen voor terugbetalen onder de oude regels (namelijk in 15 jaar), dan geldt de wegingsfactor 0,75%. Heeft u gekozen voor terugbetalen onder de nieuwe regels (in 35 jaar)? Dan geldt de wegingsfactor van 0,45%.

Moet ik mijn studieschuld melden als ik een hypotheek wil afsluiten?

Ja, u bent wettelijk verplicht om je studieschuld te melden bij je hypotheekverstrekker. Studieschulden staan namelijk niet geregistreerd bij het BKR, zoals leningen bij een bank of roodstaan op je creditcard. Daarom moet u de schuld zelf melden. Op zijn beurt moet ook de hypotheekverstrekker kijken naar uw financiële verplichtingen. Een studieschuld bij DUO valt daar onder. Achterstallige schulden bij DUO, zoals bijvoorbeeld te weinig betaald lesgeld, telt niet mee.

Als u een hypotheek wilt afsluiten, is het belangrijk om niet alleen te weten wat uw inkomsten zijn. Vermeld u uw studieschuld niet, dan wordt er geen rekening mee gehouden bij de berekening van uw maximale maandlasten. Die kunnen dan dus te hoog zijn voor uw situatie. Alleen als u uw studieschuld opgeeft, kan de hypotheekverstrekker een reële berekening maken van de hypotheek die u kunt opbrengen.

Bron: Rijksoverheid

Auteur: Ronald Breebaart
Gepubliceerd op: dinsdag 6 maart 2018

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!