Kracht in Noordoost Friesland conferentie

Theater Sense, Dokkum
Van 06:00 tot 12:30

U wordt uitgenodigd om op 20 juni de kracht van Noordoost Friesland te beleven. De conferentie staat in het teken van de ingrijpende demografische transitie van het gebied. Het aantal inwoners en op termijn ook het aantal huishoudens daalt en de bevolkingssamenstelling wijzigt sterk door ontgroening en vergrijzing. Hierdoor komen ontwikkelingen die in heel Nederland optreden in deze regio sneller en scherper aan het licht. Schaalvergroting en concentratie van voorzieningen, druk op zorgvoorzieningen, krimpende beroepsbevolking (o.a. in de zorg), braindrain, leegstand van woningen en bedrijfsgebouwen en tal van andere ontwikkelingen werpen hun schaduw vooruit. Ons gebied heeft met krimp te maken en kan zich dus niet een afwachtende houding permitteren.

PROGRAMMA

De conferentie wordt op journalistieke en
interactieve wijze geleid door Gijs Wanders.
Gedurende de dag houden de theatermakers van
de succesvolle Friese uitvoering KRIMP ons
scherp.

10.00 Inloop

10.30 Welkomstwoord

10.45 Carrousel van interactieve lezingen. U kiest bij inschrijving twee van de drie lezingen

12.00 Ondernemende Lunch. In gesprek met ondernemers, ondersteunende initiatieven en ondernemende gemeenschappen

13.15 Key-note speech

14.00 Interactieve paneldiscussie. Met elkaar en de sprekers in discussie over de kracht van Noordoost Friesland

14.30 Einde met afsluitend woord

14.35 Koffie/thee/borrel

Voor meer informatie en inschrijven:
http://kknn.vanmeernaarbeter.nl/agenda/kracht-in-noordoost-friesland