Vervolgsessie zzp’ers Ikbendrentsondernemer

TT hal Assen (Promotiedagen)
Van 18:30 tot 20:00

Op 31 januari is er uitvoerig met elkaar gesproken over jullie behoeften als zelfstandig ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal punten benoemd waar jullie graag in zouden
worden ondersteund. Graag willen wij hier met jullie verder over spreken. Wij nodigen jullie dus graag uit voor een vervolgsessie.

Deze tweede sessie zal op 16 mei 2018 van 18.30 tot 20.00 uur plaatsvinden tijdens de Promotiedagen Drenthe in de TT Hall in Assen. De perfecte plek om elkaar te ontmoeten! De ZZP-bijeenkomst
wordt gehouden in de Arena. Tijdens de bijeenkomst zullen wij stilstaan bij de behoeften zoals deze door jullie zijn geuit en vervolgens zullen wij diverse partijen aan het woord laten die voor deze behoeften een (deel van de) oplossing kunnen bieden. Na deze pitches willen wij samen met jullie het gesprek aangaan: volstaan de oplossingen of worden er nog steeds lacunes ervaren? Ook deze 2de ZZP-bijeenkomst
belooft een energieke en inspirerende bijeenkomst te worden. Als jij erbij wilt zijn meld je dan aan via deze link: ikbendrentsondernemer.nl/zzp