Innovatiewerkplaats Helpman De Wijert
Via dit 'loket' kun je laagdrempelig en kosteloos vragen voorleggen aan studenten van de Hanzehogeschool in Groningen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld vraagstukken met een administratief, belastingtechtnisch, jurisch of meer marketingtechnisch karakter. Het advies wordt uitgevoerd door tweedejaars studenten in het kader van een project bij de Hanzehogeschool Groningen/Innovatiewerkplaats. De studenten worden tijdens de uitvoering van de opdracht begeleid door docenten. Het uiteindelijke resultaat van de opdracht wordt niet inhoudelijk door deze docenten beoordeeld. De inspanningen van de studenten en de coaches zijn erop gericht om een zo goed mogelijk advies te geven. Het geleverde advies moet gelezen worden als het advies van tweedejaars studenten. Mocht ondanks de geleverde inspanningen de informatie of de inhoud in deze aanbevelingen onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Hanzehogeschool Groningen
KVK nummer:
info@innovatiewerkplaatsgroningenzuid.nl
Van Schendelstraat 9
06 40507999
9721GV
Groningen
Branche:

Leden

Daniel Willems
Krijn Hemminga
Nadieh Van den Hoek
Nghitti Saro