btw-verlegd-vrijgesteld

btw verlegd en vrijgestelde btw

Wat is het verschil tussen btw verlegd en vrijgestelde btw? In beide gevallen berekent u dan geen btw, maar de reden is anders.

Btw verlegd

Als u voor een grote opdrachtgever werkt in de bouw, dan ben u onderaannemer, dan heeft u vaak te maken met btw verlegd. De schilder of stucadoor die factureert aan de hoofdaannemer met de vermelding Btw-verlegd naar ….

U vermeldt op …  het btw-nummer van de hoofdaannemer. U berekent in dit geval derhalve geen btw aan de hoofdaannemer.

BTW-verlegd met praktijkvoorbeeld

De belastingdienst heeft het over een paar situaties waarbij de BTW-verleggingsregeling van toepassing kan zijn. U dient dit zelf nog wel te verifiëren bij de hoofdaannemer en het liefst ook per mail een bevestiging daarvan krijgen. De meest voorkomende situaties zijn:

  • bouw
  • scheepsbouw
  • zakendoen met het buitenland

Elk kwartaal vult uw zzp-boekhouder de aangifte omzetbelasting in. Normaliter staat de omzet vermeldt bij vraag 1A, btw verlegd staat bij vraag 1E.

Uiteraard mag u als u btw-verlegd factureert wel de voorbelasting op uw aankopen en investeringen in aftrek brengen. In de regel ontvangt u elk kwartaal geld van de fiscus, namelijk de door u betaalde voorbelasting.

Ontvangt u een factuur van  290.40 inclusief btw, dan mag u elk kwartaal de 50.40 euro aan btw als voorbelasting terugvragen.

Nultarief BTW

Het 0% tarief betreft leveringen aan/van binnen de Europese Unie. Die leveringen zijn onder bepaalde voorwaarden onder het 0% tarief. Hierdoor is bij de ontvanger vooraftrek van btw nog mogelijk.

Vrijgestelde btw

Enkele diensten die worden geleverd zijn vrijgesteld van btw. Bijvoorbeeld veel werkzaamheden die in de medische zorg worden verricht.

Let op, die vrijstelling is heel wat anders dan het 0% tarief en de verlegde btw. Btw-vrijstelling hoeft ook niet te worden opgegeven in de btw-aangifte. Vaak krijgt u niet eens een btw-biljet. Als u als zzp’er bent vrijgesteld, mag u ook geen voorbelasting aftrekken.

Vrijgestelde en belaste diensten

Ingewikkeld wordt het als u zowel vrijgestelde als belaste goederen/diensten levert. Dan zijn er twee mogelijkheden. U bepaalt de omzetverhouding, u checkt welk gedeelte belast is en welk gedeelte vrijgesteld. Als dit twee derde is dan mag u twee derde gedeelte van de voorbelasting aftrekken. De voorbelasting wordt gesplitst naar werkelijk gebruik.

Vrijgestelde btw en btw verlegd

Moet u btw berekenen als u werk doet voor een buitenlands bedrijf? Bij opdrachtgevers binnen de EU die wel btw-aangifte doen (ondernemers), is de dienst normaal gesproken belast in het land van de opdrachtgever. U berekent geen BTW en zet erop  ‘btw verlegd’ en u zet het btw-nummer van uw klant op de factuur.

Heeft u een opdracht voor een bedrijf buiten de EU dan is de dienst normaliter in dat land belast. U zet geen btw op uw factuur.

Dient u btw te berekenen als u goederen exporteert naar het buitenland?

Als u goederen exporteert naar een ondernemer binnen de EU die zelf btw-aangifte doet (ondernemers), vermeldt u 0% BTW en het BTW-nummer van uw klant op uw factuur.

Als u goederen exporteert naar een privéklant – zijnde geen ondernemer- binnen de EU die dus geen btw-aangifte doet dan moet u een factuur met btw versturen.

Auteur: peter brink
Gepubliceerd op: donderdag 19 augustus 2021

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!