DE TOEKOMST VAN DE WERELDVOEDSELVOORZIENING

Stenden Hogeschool Emmen
Van 19:30 tot 22:30

Omschrijving

Kunnen we in 2050 twee maal zoveel voedsel produceren als we nu doen? En dat met een fractie van de belasting voor het milieu dan nu het geval is? Dat kan makkelijk, stelt landbouwwetenschapper Rudy Rabbinge. Hij wordt wereldwijd gezien als dé grondlegger van de productie-ecologie en neemt ons mee in de wereld van voedselproductie, wereldwijd en regionaal. Een dynamische wereld van vraag en aanbod, belangentegenstellingen en duurzame perspectieven.

Rabbinge legt uit hoe je niet alleen het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen substantieel kunt verminderen, maar tegelijkertijd ook de opbrengsten per hectare aanzienlijk kunt verhogen. Elk continent kan zelfvoorzienend worden en zelfs een Amerikaans dieet met heel veel vlees is dan nog mogelijk. Gezond is dat niet echt:  volgens Rabbinge is en blijft  bijvoorbeeld Healthy Aging met een op het individu afgestemd dieet belangrijk voor een goede gezondheid.

Op deze avond krijgt u het volgende ‘menu’ voorgeschoteld:

– De ontwikkelingen van de landbouw en voedselproductie in historisch perspectief

– Mogelijke trends in de productie-ecologie voor de toekomst

– De relatie van de productie ecologie met de biologische landbouw, biobrandstoffen en Healthy Aging.

– De positie van Europa en Nederland in mondiaal verband

– De rol van Drenthe in deze ontwikkelingen

– Welke keuzes moeten worden gemaakt als mensen in de nabije toekomst gezond en duurzaam ouder willen worden, terwijl de wereldvoedselvoorziening gegarandeerd blijft?

Rudy Rabbinge studeerde in 1971 af als plantenziektekundige aan de toenmalige landbouwhogeschool en promoveerde daar op biologische bestrijding tegen spint. Vanaf 1972 is hij werkzaam als onderzoeker en docent. Hij was universiteitshoogleraar bij Wageningen Universiteit, University of California en de KU in Leuven. Van 2001 tot november 2011 was hij universiteitshoogleraar van Wageningen Universiteit met bijzondere aandacht voor Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid. Hij vervulde vele bestuursfuncties in wetenschappelijke organisaties als de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Daarnaast vervulde hij diverse bestuurlijke functies in de private sector (landbouwcoöperaties en andere bedrijven) en in de publieke sector.

Tot voor kort was hij als voorzitter van de Science Council van de Consultative Group on International Agricultural Research, vijftien grote landbouwkundige onderzoeksinstituten met circa 7000 medewerkers, verantwoordelijk voor het internationaal landbouwkundig onderzoek en het beheer van natuurlijke hulpbronnen en actief bij AGRA, een organisatie die zich richt op de voedselzekerheid en de vergroting van de landbouwproductiviteit in Afrika. Ook maakte hij deel uit van de High Level Panel of Experts van de UN Committee on World Food Security.

 

Entree: €7,50

AANMELDEN