Gratis loopbaanbegeleiding 45 plus

Launch cafe Groningen
Van 15:00 tot 17:00

Gratis loopbaantraject 45-plus

Ben je vijfenveertig jaar of ouder en heb je vragen of twijfels over hoe je verder invulling wilt geven aan je loopbaan? Vanwege een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken kun je een gratis loopbaanontwikkeladvies krijgen. Kijk of je voldoet aan de voorwaarden op https://www.hoewerktnederland.nl/persoonlijk-ontwikkeladvies en meld je aan voor onderstaand traject! Ik zorg ervoor dat de subsidie wordt aangevraagd, dus jij hoeft niets te doen of te betalen. Het ontwikkeladvies is vertrouwelijk en wordt niet met je werkgever gedeeld.

Het traject bestaat uit drie stappen:

1 Individueel intakegesprek van 1,5 uur gericht op het in kaart brengen van je loopbaanvraag, huidige arbeidsmarktpositie en perspectieven.

2 Groepsbijeenkomst loopbaanschrijven (1 dagdeel)
17 mei van 13 -17 uur in het Launch Café (Herestraat 106 te Groningen)

In een groep van maximaal 10 deelnemers gaan we samen aan de slag met inspirerende opdrachten om je profiel in kaart te brengen. In je profiel staan je kwaliteiten, je motieven en waarden, doelen en wensen voor je loopbaan samengevat. Samen zoeken we naar rode lijnen in je (loopbaan)verhaal en aanknopingspunten om nieuwe wegen in te slaan.

In de bijeenkomst maken we onder andere gebruik van schrijfopdrachten. Schrijven is een uitermate geschikt middel om je eigen behoeften te ontdekken, omdat je je woorden niet hoeft aan te passen aan sociale wenselijkheden. Daarnaast helpt schrijven om te stoppen met piekeren. Je hoeft niet goed of netjes te kunnen schrijven om dit effect te ervaren. Door met anderen in de groep over je schrijfsels te praten (als je dat wilt), geef je ook hardop woorden aan wat er in je leeft. Dit geeft een aanzet om de eerste stappen te zetten om loopbaanwensen te realiseren.

3 Individueel afrondend gesprek van 1,5 uur bestaande uit:

• Terugblik op de groepsbijeenkomst: welke inzichten heeft dit je opgeleverd? Welke vragen roept dit bij je
op?
• Welke antwoorden geef je op je loopbaanvraag uit het intakegesprek?
• Welke plannen heb je voor de toekomst en hoe kun je die omzetten in concrete acties?

Naar aanleiding van het afrondend gesprek krijg je een schriftelijk ontwikkeladvies toegestuurd. Dit bestaat uit een ontwikkelplan met concrete actie en evt. advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties in verband met je toekomstige loopbaanontwikkeling.

Aanmelden via: Eva Noort – Kwintlaan 40 Groningen – 06-55738571 – info@kleinegroteverhalen.nl -https://www.kleinegroteverhalen.nl

Let op: Het aanbod van gratis loopbaanbegeleiding is enkel mogelijk zolang het subsidieplafond niet is bereikt. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie in deze advertentie.