Innovatiewerkplaats Noord-Nederland 2018 (#IWNNL2018)

Theater De Nieuwe Kolk, Assen
Van 09:00 tot 18:00

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan de Innovatiewerkplaats Noord-Nederland op woensdag 14 februari in Theater De Nieuwe Kolk in Assen.

De nieuwe economie, het aanjagen van innovaties, internationalisering, verduurzaming, energie en uitdagingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs; zomaar een greep uit de noordelijke thema’s die aan bod komen tijdens de Innovatiewerkplaats Noord-Nederland.

Samen met ondernemers, bestuurders, politici en vertegenwoordigers van kennisinstituten, het beroepsonderwijs en maatschappelijke organisaties, willen we deze dag nieuwe impulsen geven aan economische ontwikkeling en innovatie in het noorden.

Onder leiding van Alfred Welink, voorzitter VNONCW-Noord, starten we de dag met inspirerende keynotes van sprekers die regionaal, nationaal en internationaal hun sporen hebben verdiend. Tijdens het middagprogramma vindt via interactieve werkvormen een verdiepingsslag plaats op ingebrachte vraagstukken van partners. Ook wordt een innovatiedebat gehouden en delen we de uitkomsten van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor over creativiteit en ondernemerschap.

Praat mee over oplossingen voor actuele noordelijke uitdagingen. Meld u nu aan!

Graag tot ziens op 14 februari!

Hartelijke groet,
mede namens alle noordelijke partners,

Jetta Klijnsma
voorzitter SNN


Programma

Ochtendprogramma

8.30 Ontvangst en registratie werksessies
9.30 Opening Jetta Klijnsma
9.45 Keynotes: Kees Klomp, Anna van Nunen en Allan Mayo
11.00 Pauze
11.30 Intermezzo en keynote Paul Smit

Lunch
12.45 De lunch biedt alle mogelijkheden om te netwerken

Middagprogramma
13.45 1e Ronde werksessies & Noordelijk Innovatiedebat
15.00 2e Ronde werksessies & Noord-Nederlandse Innovatiemonitor
16.00 Afsluiting & borrel

*Begin februari krijgen alle deelnemers een overzicht van de te kiezen werksessies toegezonden.


Keuzemogelijkheden middagprogramma

Tijdens het aanmelden kunt u kiezen voor twee werkvormen:

  • Wisdom of the Crowd: lever je bijdrage aan ideeënontwikkeling, gedurende het uur ben je vrij om op meerdere onderwerpen mee te denken (maximum aantal inschrijvingen: 170)

  • Tafelsessies: gedurende het uur denk je mee op één concreet vraagstuk 
    (maximum aantal inschrijvingen: 170)

U kunt ook kiezen voor (OPNIEUW OPENGESTELD VOOR INSCHRIJVING!):

  • Innovatiedebat, onder leiding van Gerard Kremer, voorzitter MKB-Nederland Noord

  • Presentatie van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor onder leiding van hoogleraar organisatie en innovatie Dries Faems (RUG)

*Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Lena de Jong (dejong@snn.eu)