Inspiratietours CO₂-reductie industrie 2021 – ESCo’s

Online - aanmelden
Van 15:00 tot 16:30

Bekijk dit voorjaar één van de online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.

U kunt in totaal 5 inspiratietours online bijwonen over verschillende technieken en thema’s.

Inhoud webinar 13 april
Ontzorg uw bedrijf en besteed de energiehuishouding uit. ESCo’s zijn bedrijven die de aanleg, het onderhoud en het beheer van uw energie-installaties overnemen. ESCo staat voor Energy Service Companies. Wil u zelf niet investeren in verduurzaming? Denk dan na over zo’n samenwerking.

Wilt u zelf niet de exploitatie op u nemen? Ontbreekt het u aan de technische kennis en ervaring ? Tijdens deze Inspiratietour geven we meer informatie over wat ESCo’s zijn en wat ze voor u kunnen betekenen. Dit leggen we uit met verschillende soorten energiebehoeften en de daarbij behorende ESCo-contracten.

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie
In de webinarreeks Informatietour wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

afwegingen
aandachtspunten
investerings- en exploitatiekosten
rentabiliteit, CO2-reductie
gebruiksvriendelijkheid
inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening