Masterclass Pionieren met impact vanuit je morele kompas

Seats2meet.com station Amersfoort, Stationsplein 49, Amersfoort
Van 09:30 tot 16:30

Maatschappelijke en ecologische waardecreatie is meer dan ooit belangrijk geworden en zal alleen maar toenemen. Hetzelfde geldt voor leiderschap en onze plek in onze leefomgeving. Ons morele kompas wordt bepalend voor ons welzijn, ons geluk, voor volgende generaties en dus onze toekomst. Hoe kan jij daar invloed op uitoefenen als ondernemer, als projectleider of als professional met een missie?

Maak impact met je Purpose Case

​In deze Masterclass neemt Matthijs Bobeldijk, auteur van ‘Impact, zet vanuit je purpose case de wereld naar je hart’ je tijdens het ochtendprogramma mee in de wereld van betekenisvolle businessmodellen. Je gaat aan de slag met de aanzet tot jouw eigen purpose case, als tegenhanger van de welbekende business case. Zijn inspirerende verhaal over impact maken door verwondering krijgt hiermee handen en voeten. Matthijs laat zien dat je je niet aan het huidige economische systeem kunt onttrekken, ook als je de intentie hebt om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Het bestaande economische systeem dwingt je snel om je weer op economische groei te richten maar het kan anders. Het is mogelijk om jouw impact-idee, samen met anderen om te zetten naar een concreet project of organisatie. Je ontdekt dat geld verdienen en impact maken ten behoeve van een betere maatschappij niet meer met elkaar hoeven te concurreren.

Ecologische intelligentie

​Voorwaarde is dat we daarvoor leren ons leiderschap in te zetten en onze 5 intelligentieniveaus aan te spreken in te zetten en te gebruiken. Dit zijn:

Intelligentie Quotient (IQ);

Emotioniele intelligentie (EQ);

Fysieke intelligentie (FQ);

Spirtuele intelligentie (SQ) en

Ecologische intelligentie (EcQ).

Daan Fousert, de geestelijke vader achter EcQ zal in het middagprogramma laten zien wat EcQ omvat hoe we dat kunnen leren en waarom het noodzakelijk is dat we allemaal dit intelligentieniveau in onszelf aanboren.

We leven binnen de begrenzing van onze biosfeer, het gedeelte van de aarde waar leven mogelijk is. Deze biosfeer wordt helaas, door de manier waarop we leven en consumeren veel geweld aan gedaan. Een gezonde biosfeer is dus van levensbelang, zeker nu we weten dat we inmiddels 60% van de grondstoffen van onze aarde hebben verbruikt. De reductie van Co2-uitstoot is van levensbelang en ook de realisatie dat ons huidige consumptie- en leefpatroon niet alleen ons schaadt maar ook de generaties na ons. Dat vraagt bewustwording en leiderschap dat zich niet alleen richt op het verdienen van geld maar vooral op het behouden en zekerstellen van onze biosfeer.

​Onze balans in de bekende vier intelligentieniveaus staat onder druk en zal uiteindelijk schade tot gevolg hebben. Met EcQ zijn we in staat het evenwicht terug te vinden.

Tijdens deze masterclass:

Ga je aan de slag met de aanzet tot jouw Purpose Case;

Ontdek je hoe je samen kunt werken met anderen aan een duurzame en sociale wereld;

Laten we je zien dat betekenisvol ook succesvol betekent en hoe je dit realiseert;

Geven we inzicht hoe relatief makkelijk EcQ is in te voeren in het bedrijfsproces;

Helpen we je in te zien dat jij als individu en professional al het verschil kunt maken en meer impact krijgt met jouw missie;

Verdiep je jouw kennis en inzicht op EcQ zodat de wereld waarin je leeft betrokken wordt in jouw holistisch leven. Ecologisch handelen en bewust duurzaam leven helpen je de rust te vinden op de andere vier intelligentieniveaus​. EcQ helpt je betekenisvol te leven, zowel richting je medemens als richting de aarde.