Training Veerkracht! Groningen

Rembrandt van Rijnstraat Groningen
Van 13:00 tot 16:00

Een inten­sieve train­ing van 4 dagde­len van 3 uur voor eenieder die beter in zijn of haar kracht wil staan. Je leert op een heel prak­tis­che manier gemakke­lijker met je gedachten, emoties en ervarin­gen om te gaan. Er wor­den iedere les mind­ful­ness oefenin­gen gedaan en je leert je om beter in het huidige moment te zijn. Je kri­jgt hand­vaten om je min­der door je gedachten en emoties te laten meevo­eren en je kri­jgt helder wat voor jou echt belan­grijk is.

Alle processen van ACT komen aan bod:

  • Wat helpt alle­maal niet
  • Open staan voor alles wat zich aandient
  • Kijken naar je denken
  • Het herken­nen en loslaten van regels die niet zin­vol zijn
  • Kijken naar je zelf en over­tuigin­gen over jezelf
  • Bewust zijn van het huidige moment
  • Wat zijn je waarden
  • Hoe kan je han­de­len in overeen­stem­ming met je waarden.

Je kri­jgt na iedere les oefenin­gen die je thuis kan uitwerken zodat de train­ingstijd effec­tief wordt gebruikt. Er wordt in de train­ing veel gelachen en je komt er achter dat we alle­maal in de zelfde valkuilen trappen.

Het resul­taat is meer flex­i­biliteit, je kan gemakke­lijker omgaan met lastige sit­u­aties, je slaapt beter en maakt je min­der druk om nut­teloze zaken en din­gen die je toch niet kan veranderen.