Virtuele handelsmissie Marokko 19 tot en met 22 april

Online
Van 09:00 tot 12:00

Heeft u innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de watersector? En wilt u zakendoen, contacten opbouwen en/of uw netwerk uitbreiden in Marokko? Neem dan van 19 tot en met 22 april deel aan de virtuele handelsmissie naar Marokko.

Marokko heeft een Nationaal Waterplan (2020-2050) gelanceerd met daarin de uitdagingen en ambities op het gebied van water voor de komende jaren. De Marokkaanse overheid en andere belanghebbenden willen deze plannen toelichten aan de Nederlandse watersector. Samen willen zij op zoek naar mogelijkheden voor internationale samenwerking om het Marokkaanse Nationaal Waterplan uit te voeren.

Voor wie?
De virtuele missie naar Marokko is interessant voor bedrijven en kennisinstellingen uit de Nederlandse watersector, en voor waterschappen die internationaal actief (willen) zijn in de volgende (sub-)sectoren:

watergebruik in de land- en tuinbouw, waterkwaliteit, klimaatmitigatie (maatregelen bedoeld om de omvang of snelheid van opwarming van de aarde te beperken) en klimaatadaptatie (aanpassingen om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen);
gebruik van huishoudelijk en industrieel water, en reductie en hergebruik van afvalwater en hemelwateropvang;
waterinfrastructuur;
geïntegreerd waterbeheer (inclusief monitoring en juridisch raamwerk) om overstromingen en droogte te voorkomen.