Van kennis hebben naar kennis delen

Vroeger genoot de arts, het hoofd van de school, de notaris of de accountant een aanzienlijke status. Die status werd ontleend aan het gegeven dat zij over kennis beschikten die exclusief was; er was vaak jaren voor geleerd en gebaseerd op een lange praktijkervaring. Dankzij het internet hebben we nu de hele wereld met een tikje op het scherm binnen handbereik. De hoeveelheid beschikbare kennis was nog nooit zo groot en iedereen kan alles lezen over enge ziekten, onderwijssystemen, samenlevingscontracten of de belastingaangifte.

Lieten we vroeger massaal onze foto’s afdrukken bij de één-uurs-foto-shop, luisterden we muziek via een cd en lazen we uit een boek, inmiddels kennen we het lot van Kodak, Free Record Shop en Polare. Niet omdat we minder foto’s maken, minder muziek luisteren of minder lezen. De genoemde bedrijven zaten vast in een klassiek verdienmodel en konden onvoldoende snel reageren op het veranderde consumentengedrag, waarin bezit is niet meer noodzakelijk om te kunnen genieten van muziek of een boek.

De omslag naar een economie waarin gebruik belangrijker wordt dan bezit, is zeker voelbaar voor onze beroepsgroep: de accountants en boekhouders. Zij hebben te maken met een enorme groei van de groep ZP’ers die bovendien steeds meer het belonen van de geleverde prestatie normaal vindt en niet de geïnvesteerde tijd. Het traditionele verdienmodel staat daardoor sterk onder druk. Dankzij internet en sociale media heeft er een sterke verschuiving plaatsgevonden van kennis hebben naar kennis delen.

En hier ligt de sleutel naar nieuwe verdienmodellen. De ZP’er zal vertrouwen krijgen in degene die hem de juiste informatie geeft. Hij zal vervolgens zijn tevredenheid delen met de mensen in zijn netwerk. Hier leidt delen tot vermenigvuldigen. De accountant die het meeste deelt, zal het meest gewaardeerd worden en zijn klantengroep snel kunnen uitbreiden. Accountants die vasthouden aan het klassieke model en niet genegen zijn kennis te delen gaan de slag verliezen en moeten ruimte maken voor creatieve en innovatieve nieuwkomers die hiertoe wel bereid zijn.

Auteur: Harry Veen
Eigenaar van PIMs Boekhoudwereld

Dit artikel verscheen in het ONDERNEEM Magazine.

Auteur: Erik Kloosterman
Gepubliceerd op: maandag 4 juni 2018

Trackback link

1 reactie

  1. Henriëtte Veenstra
    Henriëtte Veenstra, 4 juni 2018

    Leuk blog @HarryVeen ! Zo is het maar net. Ik vind het een mooie kanteling die gaande is.