Engelstalige Online Copywriter voor Fashion (Lange Termijn)

Beste freelancers,

Dit is wat we samen zullen doen:

De miljoenen trouwe en opgewonden klanten die onze online winkels bezoeken, zijn ons erg dierbaar. Zowel off- als online willen we dat onze klanten de beste ervaring hebben. Om ervoor te zorgen dat we de inhoud op onze site optimaliseren, zijn we op zoek naar een enthousiaste copywriter op het gebied van e-commerce.

Als onze Online Copywriter bent u verantwoordelijk voor het creëren van pakkende en klantvriendelijke kopie voor onze webshop. U helpt onze consumenten het juiste product te kiezen door aantrekkelijke productbeschrijvingen te maken die boeiend en overtuigend zijn. Elk product zal in detail worden uitgelegd hoe het is gemaakt, welke speciale duurzame stof is gebruikt en hoe het te dragen.

U bent een copywriter die het belang van SEO-zoekwoorden al kent en niet bang is om uzelf uit te dagen door het maken van SEO-gestuurde kopie. Je hebt oog voor detail en je zorgt ervoor dat onze normen en richtlijnen worden gevolgd. Je bereidt je voor, voert uit en adviseert over het creëren van content.

Maar wat betekent een goede SEO-vriendelijke webshop als er niemand is om deze te bezoeken? Daarom zorgt u ook voor het Nederlandse exemplaar van onze nieuwsbrieven om er zeker van te zijn dat het Nederlandse exemplaar overeenstemt met onze merkrichtlijn en de interesse van consumenten wekt wanneer u de nieuwsbrief ontvangt.

Wat zoeken wij:

 • Minimaal 1 jaar werkervaring.
 • Je bent niet alleen altijd perfect, maar ook heel hands-on.
 • Met uw uitstekende multitasking-vaardigheden kunt u prioriteiten stellen en uw belanghebbenden op één lijn houden.
 • DETEX kennis! Vraag het niet eens.
 • Mode! Je leeft en ademt het.
 • Voeg interesse in duurzaamheid en ervaring toe met copywriting en u hebt onze volledige aandacht.
 • Je bent ook georganiseerd, proactief en flexibel.
 • Uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden in het Engels en bij voorkeur in het Nederlands.

Wat bieden wij:
Naast een competitief uurtarief, biedt werken bij ons nog veel meer voordelen en opwindende mogelijkheden: een geweldig en divers team dat samenwerkt om het spel te veranderen; een werkomgeving die ruimte biedt voor plezier, inspiratie en innovatie; een genereus kledingbudget; een gezonde, verse en heerlijke lunch en zelfs kortingen in verschillende fitnessclubs en last but not least gratis drankjes op vrijdag.

Wat zal er gebeuren?

 • We zullen je CV grondig beoordelen.
 • We hebben een grote expatgemeenschap, dus solliciteer in het Engels.
 • Als we hopelijk vinden wat we zoeken, bellen we je voor een praatje en als het goed past, plannen we ons eerste interview.
 • Omdat we heel benieuwd zijn hoe je een missie zou kunnen overleven, vragen we je om een ??echte businesscase voor te bereiden in een vervolggesprek.
 • Wanneer we klaar zijn om een samenwerking aan te gaan zullen we de voorwaarden afronden die we hebben besproken.

We kijken ernaar uit van u te horen.

–English–

Here’s what we’ll do together:

The millions of loyal and excited customers that visit our online stores are very dear to us. Both off- and online we want our customers to have the best experience. To make sure that we optimize our content, we are looking for an eager wordsmith in the e-commerce field.

Just imagine –

As our Online Copywriter, you’ll be in charge of creating catchy and customer-friendly copy for our webshop. You are helping our consumers to choose the right product by creating attractive product descriptions that are engaging and convincing. Every product will be explained in detail how it’s made, what special sustainable fabric has been used and how to wear it.

You’re a copywriter that already knows the importance of SEO keywords and are not afraid to challenge yourself by creating SEO driven copy. You have an eye for detail and you make sure that our standards and copy guidelines are followed. You will prepare, execute and advise on content creation.

But what does a good SEO friendly webshop mean if there’s no one there to visit it? Therefore, you will also take care of the Dutch copy of our newsletters to be sure the Dutch copy is according to our brand guideline and pleasing consumers interest when receiving the newsletter.

What you bring to the table:
• At least one year work of experience.
• You’re not only always spot-on but also very much hands-on.
• With your excellent multitasking skills you’re able to prioritize and keep your stakeholders aligned.
• DETEX knowledge? Don’t even ask.
• Fashion? You live and breathe it.
• Add an interest in sustainability and experience with copywriting and you’ve got our full attention.
• You are also organized, proactive and flexible.
• Excellent written and communication skills in English and preferable in Dutch.

What we bring to the table:
Beyond a competitive salary, working with us brings many other perks and exciting opportunities: an awesome and diverse team that collaborates to change the game; a work environment that offers room for fun, inspiration and innovation; a generous clothing budget; a healthy, fresh and delicious lunch and even discounts in various fitness clubs and last but not least free drinks on Friday.

What will happen next:
• We will thoroughly review your CV.
• We have a large expat community, so please apply in English.
• When we hopefully find what we are looking for, we will call you for a chat and if it’s a good fit, we’ll plan our first interview.
• Because we’re very curious how you’d survive a mission impossible, we ask you to prepare a real-life business case in a follow-up interview.
• When we’re ready to commit to each other, we’ll finalize the terms we’ve discussed.

We look forward to hearing from you.

Good luck.

Geinteresseerd in deze opdracht? Log in of maak gratis een profiel aan om contact op te nemen met dit bedrijf.