Functioneel beheerder/procesadviseur

  • Aanneemsom
  • Utrecht
  • ICTsoftware-systemen
  • Uurtarief of aanneemsom: In overleg

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 235 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Medewerkers van De Bilt hebben in de achterliggende periode met elkaar een participatief organisatie-ontwikkeltraject doorlopen met als resultaat een nieuwe organisatiestructuur met een gewenste organisatiecultuur. Daarin staat gebiedsgericht werken centraal: vraaggericht, integraal, ruimte voor initiatief vanuit de samenleving. We ambiëren een muurloze organisatie te zijn met hart voor de omgeving die samen met partners de agenda bepaalt. Op 2 januari 2018 gaan we met onze vernieuwde organisatie van start.

Unit Maatschappelijke Voorzieningen:
Als functioneel beheerder/procesadviseur maak je onderdeel uit van de unit Maatschappelijke Voorzieningen en is het unithoofd van dit organisatieonderdeel jouw leidinggevende.

Je werkt nauw samen met de andere functioneel beheerder en vervangt gedeeltelijk de procesadviseur van de afdeling Publiekszaken.

Opdracht:
Taken op het gebied van functioneel applicatiebeheer:
1. Je bent mede-verantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaal functioneren van diverse softwarepakketten met name op het vakgebied Sociaal Domein. Het accent ligt daarbij op het beheer van het systeem dat de Wmo- en Jeugdwetprocessen ondersteunt (Suites voor het Sociaal Domein).
2. Je ondersteunt het gebruik van applicaties voor het Sociaal Domein.
3. Je adviseert het management over een optimale inzet van deze applicatie(s) ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Je voert samen met het team verbeteringen door.
4. Je adviseert over benodigde rapportages en managementinformatie en je draagt zorg voor levering van deze rapportages.
5. Je verleent ondersteuning bij het gebruik van de informatiesystemen.
6. Je bent mede-verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van medewerkers in het gebruik van de applicaties, het registreren en het oplossen van incidenten en klachten. Hierbij ondersteunt de Regionale ICT Dienst.
7. Je vervult, in samenwerking met de ISO, een rol op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging.

Taken op het gebied van procesadvisering:
1. Je hebt als primaire rol te adviseren over het gebruik van de ondersteunende informatiesystemen van met name processen binnen het Sociaal Domein.
2. Je analyseert de processen en adviseert over mogelijke verbeteringen en optimalisaties van de processen in relatie tot het gebruik van de ondersteunende informatiesystemen.
3. Je brengt de werkprocessen in kaart en legt deze vast, in samenwerking met de Backoffice medewerker.
4. Als procesadviseur ben je ook belast met taken die de functie van functioneel beheerder overlappen. Het gaat hier met name over de taken die vallen binnen het domein van wijzigingsbeheer. In de rol van functioneel beheerder draag je er mede zorg voor dat wijzigingen daadwerkelijk in gebruik worden genomen, waarbij je rol hands-on en verbindend is.

Gunningscriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 5 jaar.
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als procesadviseur bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 3 jaar.
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie binnen het Sociaal Domein (Wmo en / of Jeugdwetprocessen) in de afgelopen 3 jaar.
4. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting van Bedrijfskundige Informatica, Informatiekunde, Bedrijfskunde of Business Procesmanagement.
5. Recente aantoonbare kennis van en werkervaring met de Centric applicatie GWS4ALL/Suites en de frontoffice applicatie WIZ.
6. Recente aantoonbare kennis van en werkervaring met het opvragen van gegevens uit een Oracle database aan de hand van SQL.
7. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
– Je bent klant- en resultaatgericht, adviesvaardig en service- en oplossingsgericht.
– Je bent communicatief, proactief en hebt het vermogen tot verbinden.
– Je hebt een procesmatig inzicht, waarbij kennis van de betreffende bedrijfsprocessen een must is.
– Je hebt kennis van en ervaring met informatie analyse methoden en technieken.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, met 2 referenties (naam functie, organisatie).

Duur: 3 maanden
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week: 16 uur
Aanvang: z.s.m.

U kunt reageren tot 10-12-2017.

Geinteresseerd in deze opdracht? Log in of maak gratis een profiel aan om contact op te nemen met dit bedrijf.