Senior DIV Medewerker / Adviseur Informatie Management

  • Aanneemsom
  • Utrecht

Beste freelancer,

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen.

Opdracht
Doordat ODRU een adviserende en eindverantwoordelijke rol heeft binnen het archiveringsgebied, is complexiteit van zelfsprekend. ODRU zoekt vanaf februari een ervaren senior DIV-medewerker, die kan schakelen tussen verschillende denkniveaus en kundig genoeg is om de informatiehuishouding naar een hoger niveau te tillen. Voor jou is het vertalen van wet- en regelgeving ten aanzien van informatie- en recordmanagement en het stellen van kaders een tweede natuur is.

In de aankomende 7 maanden zal je in hoofdlijnen bezig zijn met:

– Het project ‘vervanging’ (afronden);
– Het project ‘inrichten van archivering’ (afronden);
– Zorgdragen voor en opstellen van procedures rondom informatievoorziening;
– Ondersteuning bieden aan het DIV-team waar nodig;
– Kwaliteitscontroles;
– Huidige adviseur informatie management en beveiliging ondersteunen en tijdelijk vervangen bij haar aankomende zwangerschapsverlof (expertise rondom AVG is dan ook een pre).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een Omgevingsdienst/ Regionale uitvoeringsdienst
2. Opleiding SOD, of Record management (of minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op dit vakgebied)

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de applicatie Decos (20 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met overige DIV-werkzaamheden zoals reguliere archivering, postregistratie en werkinstructies opstellen (30 punten)
5. Aantoonbare kennis van bewaartermijnen en classificatie van documenten (archiefwet) blijkend uit relevante werkervaring/recente cursussen (25 punten)
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten)

Innovatieve-/vernieuwingsgericht
Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
Overtuigingskracht
Resultaatgericht
Omgevingsbewustzijn
Projectmatig werken

Interesse?

Stuur een opdrachtgerichte motivatie mee waarin je duidelijk verwijst naar jou specifieke ervaring met de gevraagde expertises.
Geef een indicatie van het gewenst salaris of uurtarief.
Geef duidelijk de beschikbaarheidsdatum en eventuele vakanties aan

Geinteresseerd in deze opdracht? Log in of maak gratis een profiel aan om contact op te nemen met dit bedrijf.