Toezichthouder

  • Aanneemsom
  • Noord-Holland
  • overigZakelijke dienstverlening
  • Uurtarief of aanneemsom: In overleg

Weesp, volop in beweging
Wie wil werken in Weesp wil meer dan zomaar een baan. Meer dan een baan in een mooie historische vestingstad aan de Vecht, onder de rook van Amsterdam.

Mensen die willen werken in Weesp houden van aanpakken, van werk dat er toe doet. Ze werken graag resultaatgericht in een zakelijke sfeer, houden van samenwerken en zijn zich bewust van de vele ontwikkelingen die er zijn binnen én buiten onze organisatie.

Een organisatie, die ze volledig ondersteunt en stimuleert om uitdagingen aan te gaan en kansen te creëren en te grijpen. Een flexibele organisatie die volop in beweging is en waar van alles gebeurt. Die begrijpt dat haar medewerkers uitdaging zoeken en ze daar waar mogelijk ondersteuning biedt om zich te ontwikkelen en te ontplooien.

Beschik jij over een flexibele instelling en veerkracht en herken je je in bovenstaande manier van werken? Dan maken wij in Weesp graag kennis met jou!

Team Stadsbeheer, Toezicht en Handhaving
Het team Stadsbeheer, Toezicht en Handhaving houdt zich bezig met de werkzaamheden op het gebied van infrastructuur, werkbeheer, gebouw en installaties en handhaving.

Opdracht
Als toezichthouder civiele techniek ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civieltechnische werken in de grond- wegen waterbouw op de volgende projecten:
– Nijverheidslaan / Trailerheling e1 fase opwaardering bedrijventerrein
– Nieuwstad herinrichting in het kader duurzaam veilig
– Stationsplein herinrichting stationsomgeving

Op een projectmatige wijze voer je met behulp van diverse contactvormen toezicht op civiel technische werken en ben je de ”ogen en oren” van de directievoerder. Zo ben je deelnemer aan de bouw- en nutsvergaderingen en beoordeel je de verwerkte hoeveelheden en meer-en minderwerk. Je bent het eerste aanspreekpunt voor aannemers, bewoners en gebruikers. Je voert de werkzaamheden uit in projectteamverband. Je hebt een flexibele instelling en verricht incidenteel werkzaamheden in bestek fase. Naast het toezicht op de bovenstaande projecten behoren de volgende deeltaken tot je werkzaamheden:

– Toetsen van bestekken en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid
– Verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan werkvoorbereiding
– Coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen
– Bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de in uitvoering zijnde werkzaamheden
– Deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger
– Toetsen of het werk in overeenstemming met de (opdracht) resultaatsbeschrijving en tekeningen wordt uitgevoerd en controleren of wijze van uitvoering leidt tot gewenste resultaten
– Controleren van invulstaten op juiste verwerkte hoeveelheden
– Verzorgen van eindoplevering met aannemer
– Overdragen van werken aan het team Infra
– Tijdig rapporteren aan de directievoerder over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen

Gunningscriteria
1. Minimaal afgeronde opleiding op Hbo-niveau in de richting van civiele techniek (grond- weg- en waterbouw).
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als civieltechnisch toezichthouder.
3. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken binnen een middelgrote gemeentelijke organisatie (20.000-50.000 inwoners).
4. Aantoonbare kennis van UAV-RAW systematiek.
5. Aantoonbare werkervaring met het (samen-)werken met diverse marktpartijen (aannemers), burgers en andere belanghebbenden.
6. Aantoonbare kennis van andere vakdisciplines zoals: Groen, OV, VRI en Kunstwerken.
7. Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
– Conflicthantering: Reageert correct en tegemoetkomend op de reacties van anderen op het eigen gedrag, beleid of functie-uitoefening. Weet adequaat te reageren op problemen, zonder hierdoor in het gedrang te komen. Vind oplossingen bij belangentegenstellingen.
– Verantwoordelijkheid: Komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voortvloeien uit het eigen handelen.
– Klantgerichtheid: Weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen. Speelt in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.
– Kwaliteitsgerichtheid: Is zich ervan bewust dat het te leveren product moet voldoen aan de gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau.
– Plannen en organiseren: Stemt activiteiten van zichzelf (en anderen) op elkaar af en bepaalt hun volgorde zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden.
– Oordeelsvorming: Weegt gegeven en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen;
– Regisseren: Brengt belangen, opinies, en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 6 maanden
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week: 16-30
Aanvang: Z.s.m.

U kunt reageren tot 19-9-2017.

Geinteresseerd in deze opdracht? Log in of maak gratis een profiel aan om contact op te nemen met dit bedrijf.