Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

download hier de gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden Ikonderneemhet.nl

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van dit netwerk. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag en je content op het netwerk en de naleving van deze voorwaarden. Door hier te registreren of gebruik te maken van dit netwerk, erken je dat je de voorwaarden hebt gelezen, hebt begrepen en akkoord gaat hiermee.

Je gaat ermee akkoord dat je je niet schuldig maakt aan onderstaande activiteiten:

 • Inbreuk maken, schenden of wederrechtelijke toe-eigenen van intellectueel eigendom van een derde partij of andere eigendomsrechten of contractuele rechten;
 • Op een manier gebruik te maken van software virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s te onderbreken, vernietigen of beperken van de functionaliteit van computersoftware;
 • Deel te nemen aan spam, “kettingbrieven,” “piramidespelen”, aanbieden van advertenties van illegale of gecontroleerde producten of diensten, of andere reclame-of marketingactiviteiten die deze gebruiksvoorwaarden schenden, met toepasselijk recht- en regelgeving of algemeen aanvaarde richtlijnen;
 • Op een wijze informatie post die misleidend, bedrieglijk of frauduleus is of anderszins illegale of onwettige activiteiten bevordert, waaronder het verrichten van phishing;
 • Op een wijze informatie post die smadelijk of lasterlijk is, of anderszins bedreigend, beledigend, gewelddadig, intimiderend, kwaadaardig of schadelijk is voor een persoon of entiteit, of inbreuk maakt op andermans privacy;
 • Op een wijze informatie post die hatelijk of discriminerend is op basis van ras, kleur, geslacht, godsdienst, nationaliteit, etnische of nationale afkomst, burgerlijke staat, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd of anderszins verwerpelijk is;
 • Te verstoren of proberen te interfereren met de goede werking van dit netwerk op een manier die de normale dialoog door een buitensporig aantal berichten (overstromingen aanval) aan dit netwerk verstoort, of die op een negatieve wijze invloed heeft op andere personen die dit netwerk gebruiken;
 • Handmatige of geautomatiseerde middelen toepassen, waaronder agenten, robots, scripts, of spinnen, om toegang te krijgen tot, controleren of kopiëren van dit netwerk of de inhoud daarvan te gebruiken;
 • Het vergemakkelijken van onrechtmatige verspreiding van auteursrechtelijk beschermde inhoud;
 • Het plaatsen van beeldmateriaal wat niet rechtenvrij is. Bij beboeting door partijen in het kader van beeldmateriaal wat niet rechtenvrij is of in eigendom komt de boete voor rekening van de plaatser van het beeldmateriaal;
 • Persoonlijke of identificerende informatie over een andere persoon zonder de uitdrukkelijke toestemming van die persoon te gebruiken;
 • Misleidende e-mail of IP-adressen, of vervalste headers of anderszins gemanipuleerde identifiers te gebruiken.;
 • Op een manier die een vorm van reclame bevat verzoeken te sturen naar gebruikers die niet hebben gevraagd om te worden gecontacteerd over diensten, producten of commerciële aanbiedingen.

Bovendien ga je ermee akkoord om niet of geen:

 • Te “stalken” of iemand anders lastig vallen;
 • Gegevens te verzamelen, inclusief persoonlijke gegevens, van andere gebruikers of gegevens van andere gebruikers openbaar te maken zonder hun toestemming of voor onwettige doeleinden in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Vragen, of anderszins toegang te zoeken tot gebruikersnamen, wachtwoorden of andere verificatiegegevens van een lid van dit netwerk of om proxy-authenticatie referenties voor elk lid van dit netwerk voor de toepassing van het automatiseren van logins om dit netwerk te verkrijgen;
 • Inhoud te plaatsen die verkrachting, extreem geweld, moord, bestialiteit, incest of andere soortgelijke inhoud toont of bevat;
 • Inhoud te plaatsen die pornografie of naaktheid toont;
 • Gebruik te maken van geautomatiseerde middelen, waaronder spinnen, robots, crawlers, data mining tools, en dergelijke om gegevens uit dit netwerk te downloaden – behalve voor Internet zoekmachines (zoals Google) en niet-commerciële openbare archieven (bv. archive.org) die voldoen aan onze robots.txt file, of “goed opgevoede” web services / RSS / Atom klanten. Wij behouden ons het recht om te definiëren wat we bedoelen met “goed opgevoede”;
 • Berichten met irrelevante inhoud te posten of te sturen, herhaaldelijk dezelfde of vergelijkbare inhoud te plaatsen of een onredelijke of een onevenredig grote last op de infrastructuur van het netwerk op te leggen;
 • Proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze computersystemen of het ontplooien van activiteiten die de functionaliteit van dit netwerk verstoren, of de kwaliteit ervan verminderen, interfereren met de prestaties, of er op enigerlei wijze afbreuk aan doen ;
 • Gebruik te maken van dit netwerk als een generieke file hosting service;
 • Maatregelen te nemen die de feedback of ratings systemen (zoals het weergeven, importeren of exporteren van feedback informatie van dit netwerk voor andere doeleinden dan die van dit netwerk) kunnen ondermijnen, en
 • Gebruik te maken van een code die dient om te verstoren of te interfereren met de uitvoering of de functionaliteit van dit netwerk.

Je gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden ten goede komen aan Ikonderneemhet.nl en dat misbruik kan leiden tot actie (waaronder het verwijderen van uw inhoud en het uitschakelen van uw account of het opleggen van een financiële boete).

Door lid te zijn van Ikonderneemhet.nl stem je er mee in geenszins activiteiten te ondernemen om een eigen digitaal netwerk op te zetten dat gelijkenissen vertoont met Ikonderneemhet.nl in de breedste zin des woords.

Op het kopiëren van of gebruik maken van onderdelen van Ikonderneemhet.nl staat een boete van €5.000,= per dag dat de gebruikte of gekopieerde onderdelen of teksten online zijn.

Maatregelen in bovengenoemde alinea gelden ook voor partijen die geen lid zijn van Ikonderneemhet.nl.

Privacybeleid
Het privacybeleid beschrijft het beleid en de procedures van Ikonderneemhet.nl voor het inzamelen, gebruiken en ontsluiten van je gegevens. Ikonderneemhet.nl ontvangt je gegevens via onze verschillende websites, sms, API’s, applicaties, diensten aan derden. Je levert ons bijvoorbeeld gegevens wanneer je Ikonderneemhet.nl gebruikt via de site. Bij het gebruik van onze diensten stem je in met het verzamelen, overbrengen, bewerken, opslaan, ontsluiten en ander gebruik van jouw gegevens zoals beschreven in het privacybeleid. Als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, gelieve contact met ons op te nemen via info@ikonderneemhet.nl

Inzamelen en gebruiken van gegevens
We verzamelen en gebruiken je gegevens om onze diensten aan te kunnen bieden, om het gebruik hiervan te meten, en ook om deze regelmatig te verbeteren.

Informatie verzameld tijdens de registratie
Wanneer je een Ikonderneemhet.nl-account aanmaakt of bewerkt, geef je persoonlijke gegevens op, waaronder naam, gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres. Sommige informatie hiervan, zoals je naam en gebruikersnaam, worden openbaar vertoond in onze diensten, waaronder op je profielpagina en in zoekresultaten. Voor sommige diensten, zoals het uitvoeren van zoekopdrachten, het bekijken van openbare gebruikersprofielen en het bekijken van lijsten, is registratie vereist.

De gegevens in je profiel zijn vindbaar door zoekmachines zoals Google, Bing, etc. Als je je profiel verwijderd zijn bij ikonderneemhet.nl direct jouw gegevens verdwenen maar het kan zijn dat deze profiel gegevens niet onmiddellijk bij de zoekmachines verdwijnen. Dat heeft met de indexatie door deze partijen te maken. Ikonderneemhet.nl is niet verantwoordelijk voor de vindbaarheid bij zoekmachines.

Aanvullende gegevens
Je kan ons aanvullende gegevens verstrekken zoals een korte biografie, je bedrijfsgegevens of een foto. We mogen je contactgegevens gebruiken om je informatie te sturen over onze diensten of om je marketingberichten te sturen. Je kan jezelf voor deze berichten afmelden door de aanwijzingen in de berichten of op onze website te volgen. Als je ons e-mailt, mogen we je bericht, e-mailadres en contactgegevens bewaren om op je vraag te reageren.

Forum, vrienden, evenementen Onze diensten zijn hoofdzakelijk ontworpen om je te helpen bij het delen van informatie met ondernemers en eventuele opdrachtgevers/klanten. De meeste informatie die je aan ons verstrekt is informatie waarvan jij wilt dat wij deze openbaar maken. Dit omvat niet alleen de berichten die je op het forum plaatst en de bijbehorende metadata, maar ook de lijsten die je aanmaakt, de mensen die je volgt, de berichten die je markeert als favoriet of deelt maar ook een heleboel andere informatie. Je openbare informatie wordt breed en onmiddellijk verspreid. Je forumberichten zijn bijvoorbeeld doorzoekbaar bij veel zoekmachines. Je moet dus, op welke site je ook berichten achter laat, goed uitkijken met alle informatie die openbaar wordt gemaakt.

Opdrachten Onze opdrachten worden via spiders van het internet ‘gecrawled’ en door leden of derden direct geplaatst. Dit kan betekenen dat voor het verwerven van opdrachten alsnog lidmaatschappen met derden moet worden aangegaan. Voor de inhoud, betrouwbaarheid en looptijd van de gecrawlde opdrachten draagt Ikonderneemhet.nl geen enkele verantwoordelijkheid.

Logboekdata
Onze servers houden automatisch informatie (“Logboekdata”) bij die door uw gebruik van de services wordt gemaakt. Deze logboekdata kan informatie zoals uw IP-adres, browsertype, het verwijzende domein, bezochte pagina’s, uw mobiele provider, apparaat en applicatie-ID’s en zoektermen bevatten. Andere handelingen, zoals wisselwerkingen met onze website, applicaties en advertenties kunnen ook deel uitmaken van de logboekdata. Veelvoorkomende en algemene accountkenmerken zoals uw gebruikersnaam, volledig IP-adres of e-mailadres worden na 18 maanden automatisch verwijderd, als wij dat niet al eerder hebben gedaan.

Links
Ikonderneemhet.nl heeft inzage in hoe je omgaat met links in berichten verspreid over onze diensten inclusief software van derden door deze kliks door te sturen of met andere middelen.

Delen en openbaar maken van gegevens
We maken geen privé-informatie openbaar, behalve in de enkele omstandigheden die hier worden beschreven.

Jouw toestemming
We kunnen je gegevens met jouw toestemming delen of openbaar maken, zoals wanneer je een webclient of applicatie van derden gebruikt om je Ikonderneemhet.nl-account te gebruiken.

Wet en schade
We mogen je gegevens opslaan of openbaar maken als we vermoeden dat dit redelijkerwijs nodig is om aan een wet- en regelgeving of een juridische vraag te voldoen; om iemands veiligheid te beschermen; om fraude, veiligheid of technische problemen op te lossen; of om de rechten of het eigendom van Ikonderneemhet.nl te beschermen.

Bedrijfsoverdracht
In het geval dat Ikonderneemhet BV betrokken raakt bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kan je informatie worden verkocht of overgebracht als onderdeel van die transactie. De toezeggingen in het privacybeleid zijn op je gegevens van toepassing bij de overdracht naar de nieuwe entiteit.

Nieuwsbrieven en mailingen
Als je een account aanmaakt op ikonderneemhet.nl wordt je e-mailadres opgenomen op een verzendlijst. De door jou ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons gebruikt om je onze nieuwsbrieven en mailingen toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als je een nieuwsbrief of mailing ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt. Onder elke nieuwsbrief of mailing staat een link waarmee je je direct kunt afmelden. Je zult dan geen nieuwsbrieven of mailingen meer ontvangen. Bij het afmelden van de verzendlijst worden niet automatisch je accountgegevens van ikonderneemhet.nl verwijderd.