Registreer

Ikonderneemhet.nl is het grootste online ondernemersnetwerk voor zzp’ers van Nederland. We helpen elkaar met onze groei. Door kennis te delen, te netwerken, met aanbiedingen en opdrachten en interessante events! Met een gratis lidmaatschap kun je al netwerken en blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en aanbiedingen in jouw regio.

Wil jij veel meer zichtbaarheid voor jouw bedrijf en meer klanten? Kies dan voor een premium lidmaatschap.

Netwerken en op de hoogte blijven

200% Meer zichtbaarheid en klanten

Toegang tot het grootste zzp-netwerk van Nederland Actieve promotie van jouw aanbieding
ONBEPERKT
Zichtbaar voor ondernemers en opdrachtgevers Actieve promotie van jouw kennis door blogs en artikelen
ONBEPERKT
Profiteren van leuke aanbiedingen Tips voor het maken van goede content
Creëer je eigen community Opdrachten vinden en plaatsen
Onbeperkt netwerken Evenementen plaatsen
Jouw lokale netwerkagenda + Alle opties van een gratis lidmaatschap

Gratis account

Registreer gratis

Premium account

€25,- per maand
Premium account

Maandelijks opzegbaar, je zit nergens aan vast!