Webinar over energiebesparing in gebouwen in de Verenigde Staten – gratis – programma en definitieve tijd: zie website voor update

Online - inschrijven
Van 09:00 tot 16:30

Wilt u meer weten over energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen? En wilt u zakendoen in de Verenigde Staten? Neem dan op 20 januari deel aan dit webinar.

De regio Boston wil de uitstoot van koolstofemissies (CO2) van bestaande gebouwen verminderen. Om dit te bereiken, wil het gebied de komende 30 jaar ten minste 80% van alle gebouwen renoveren.

Boston CO2 neutraal in 2050
Gebouwen in Boston en omgeving zijn verantwoordelijk voor 71% van de CO2-uitstoot. De regio kent dezelfde klimaat-, bevolkings- en infrastructurele uitdagingen als Nederland. Boston heeft het doel om in 2050 helemaal CO2-neutraal te zijn. De Verenigde Staten roemen de aanpak in Boston. De stad is het voorbeeld voor toekomstige stedelijke klimaatbestendigheid.

Kansen voor Nederlandse bedrijven
Een groep Nederlandse bedrijven met kennis over energiesystemen en oplossingen voor duurzaam bouwen, bezocht in september 2019 de regio. De bedrijven verkenden hun kansen en deelden hun expertise.

Er was grote belangstelling bij de Amerikaanse stakeholders voor de Nederlandse technologieën. Er is behoefte aan geavanceerde hardtech en totaaloplossingen. De markt van ‘energy retrofits’ heeft interessante kansen.

Marktrapport
In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Cadmus een marktrapport uitgevoerd. Deep energy retrofits market in the greater Boston area (pdf, Engelstalig) laat de kansen zien voor Nederlandse technologieleveranciers.

De marktscan is opgesteld op basis van een beleidsanalyse en een brede beoordeling van economische kansen. Het bevat een overzicht van de marktstatus van belangrijke technologiegebieden, te weten:

alternatieve verwarming;
energie-efficiëntie;
opwekking van hernieuwbare energie;
energieopslag;
slimme softwareoplossingen.
Digitale missie
In het tweede kwartaal van 2021 organiseren wij een digitale missie om Nederlandse technologische bedrijven te koppelen aan de marktkansen in Boston.

Webinar
Tijdens dit webinar hoort u meer over de kansen voor Nederlandse bedrijven in de regio Boston. U kunt rechtstreeks vragen stellen over de specifieke kansen voor uw bedrijf.

U komt in contact met medewerkers van het Nederlandse Innovatie Attachékantoor in Boston. Daarnaast kunt u uw vragen stellen aan het onderzoeksteam en de belangrijkste stakeholders uit Boston.