samenwerken

Samenwerken, bron van groei of stress?

Ondernemers ontkomen er niet aan: samenwerken is de meest voor de hand liggende stap als je wilt groeien of andere ambitieuze plannen hebt. In al die jaren dat wij ondernemers adviseren over de volgende stap met hun bedrijf is het onderwerp ‘samenwerken’ een van de meest voorkomende vraagstukken. Want in de praktijk blijkt dat samenwerken op heel veel manieren kan. Maar voor welke constructie je ook kiest, samenwerken kan ook een grote bron van irritatie of stress te zijn. Dat is de reden dat de meeste samenwerkingen uiteindelijk niet slagen.

Manieren van samenwerken

Er zijn vele vormen van samenwerken. Samen in een BV of VOF betekent dat je een ‘zakelijk huwelijk’ aangaat. En net als in een gewoon huwelijk moet je dan nadenken over de scenario’s als je uit elkaar wilt. Je bespreekt de gebeurtenissen waarvan je hoopt dat ze nooit gaan gebeuren (ziekte, verschil van inzicht of ruzie, of persoonlijke juridische problemen zoals een faillissement). Hoe je dan zult handelen leg je vast in een overeenkomst.

Wat wij vaak zien is dat als zzp’ers gaan samenwerken, zij dat doen vanuit hun eigen zaak. Maar ook dan loop je tegen kwesties aan. Allereerst is het heel belangrijk dat je jezelf kent en weet waar jouw kracht en toegevoegde waarde zit. Verder moet duidelijk zijn wie als opdrachtgever fungeert en wie de opdracht aanneemt. Van wie ’is’ de klant of het intellectuele eigendom? Als er problemen ontstaan leidt dat vaak tot grote onderlinge problemen.

Voorwaarden voor succes

Zakelijke partnerschappen mislukken vaak, zeker 70% valt uiteen. Voordat je dus besluit met elkaar te willen samenwerken loont het de moeite na te gaan of je aan een aantal belangrijke basisvoorwaarden voldoet om het samengaan tot een vruchtbare en succesvolle onderneming te brengen.

Complementair zijn

Ga allereerst na of jullie eigenschappen complementair zijn aan elkaar. Welke talenten, ervaringen en eigenschappen zijn nodig om van de samenwerking een succes te maken en worden deze in voldoende mate ingebracht? Wees daarover transparant en eerlijk naar elkaar.

Gelijkwaardigheid

Een andere belangrijke voorwaarde is dat elke partner zichzelf als gelijkwaardig ziet aan de ander(en). Als je elkaar ziet als gelijkwaardig is dan is er makkelijker acceptatie over het verschil in karakter en persoonlijke kwaliteiten. Zo kun elkaar goed de bal toespelen zonder dat dit irritatie oproept.

Levensfase

Het helpt vaak ook mee als de partners zich in dezelfde levensfase bevinden. Je brengt dan dezelfde persoonlijke of financiële offers om van de samenwerking een succes te maken. Ook accepteer je persoonlijke keuzes van je zakelijke partner makkelijker.

Waarden

Heel belangrijk is ook dezelfde waarden te hebben in zaken en dezelfde doelen na te streven. Daarover zul je regelmatig moeten sparren om te koers van de zaak te herijken. Je kunt dan je visie opnieuw met elkaar afstemmen. Zo voorkom je dat je ongemerkt verschillende doelen gaat nastreven en je uit elkaar groeit.

Tips voor succesvol samenwerken

Een zakelijk partnerschap kán dus succesvol worden. Naast de bovenstaande voorwaarden geven we je graag nog enkele tips:

  1. Houd een scheiding tussen zakelijk en privé. Vriendschappen of familiebanden zijn zeker geen garantie voor een succesvolle samenwerking. Ze maken moeilijke discussies vooral moeilijker om te voeren omdat er veel emotie meespeelt.
  2. Zorg voor een gelijke toewijding. Zakelijke partners die allen evenveel tijd en toewijding in de zaak stoppen en beschikken over een flinke dosis doorzettingsvermogen, hebben meer kansen om succesvol te worden.
  3. Maak een lange termijnplan én elk jaar een jaarplan waarin je ook je financiële doelen met elkaar bepaalt.

Overweeg je te gaan samenwerken? Neem deze tips dan ter harte! Graag besparen we jou de ellende van een zakelijke scheiding.

Auteur: Klaar Zegers
Gepubliceerd op: dinsdag 5 maart 2024

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!