startende ondernemer diploma

Starten als ondernemer? Eerst een diploma halen!

Tot 2007 was het halen van een diploma voor de startende ondernemer een  realiteit in sommige branches. Je kreeg pas een vergunning van de KvK om een bedrijf te starten als je het middenstandsdiploma had gehaald of later een diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden kon aantonen. Hiermee toonde je als ondernemer aan dat je verstand had van enkele basisvaardigheden die je nodig hebt als je gaat ondernemen. Denk aan boekhouden, bedrijfsleer en kennis van de (fiscale) wetgeving.

Doordat de overheid zich steeds meer terugtrok en door het vervallen van wettelijke eisen, zoals kredietwaardig zijn, is deze verplichting vervallen. Maar er zijn goede redenen om opnieuw te kijken naar het verplicht stellen van het halen van een kennis- en vaardighedentest voordat een startende ondernemer zich kan inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Gebrek aan ondernemersvaardigheden

Jaarlijks help ik vele ondernemers die om uiteenlopende redenen vastgelopen zijn. Bij een deel van deze ondernemers valt het op dat er niet alleen een gebrek aan inzicht is in financiële kennis, maar ook aan echte ondernemersvaardigheden. Kennis van de markt, weten wat de echte behoefte is van klanten, kunnen en durven verkopen… Ik noem maar eens wat.

Bij ons ontstaat soms de indruk dat er mensen zijn die te makkelijk aan het ondernemerschap beginnen. Om er vervolgens na enkele jaren ploeteren erachter te komen dat het toch niet zo simpel is. Het kan leiden tot grote schulden, rechtszaken en ellende in de privésfeer. Samen gaan we dan aan de slag om die problemen op te lossen. En, als dat zinvol is, de achterstallige kennis bij te spijkeren en het bedrijf opnieuw, maar dan levensvatbaar in de markt te zetten.

Vrijheid zonder geld is duur

En het is dankbaar werk, dat zeker. Maar soms bekruipt me ook het gevoel dat voorkomen beter is dan genezen. Er zitten namelijk ook veel mensen bij die enorm goed zijn in hun vak. Maar die geen echte ondernemer zijn. Die geweldig tot hun recht zouden komen in een baan die bij ze past. Maar die bij aanvang van hun ondernemersavontuur erachter hadden moeten komen dat het ondernemerschap niet alleen maar vrijheid, flexibiliteit en meer geld betekent. Maar dat je hard moet werken, netwerken, investeren, lef moet hebben en vooral verstand van ondernemen voordat je er echt geld mee gaat verdienen. Zonder geld is die gedroomde vrijheid er niet en zitten mensen vast een val waar ze maar moeilijk uitkomen.

We moeten mensen eerlijk vertellen of ze het in zich hebben

Ik vind het geweldig om ondernemers weer op weg te helpen die het in zich hebben, maar soms net even de inzichten en ondersteuning van een ander nodig hebben om er weer vol voor te kunnen gaan. En tegelijkertijd pleit ik voor een herinvoering van een verplichte kennis en vaardighedentest over ondernemerschap om te voorkómen dat er een onderlaag ontstaat van mensen die voortdurend terug moeten vallen op ondersteuning van anderen. Vooral omdat ze eigenlijk nooit aan het ondernemerschap hadden moeten beginnen.

Iedereen verdient een eerlijke en kansrijke start van het ondernemerschap.

Voor elke startende ondernemer zou een verplichte test met diploma iedereen die wil gaan ondernemen aanzetten na te denken of dat echt bij ze past. Of ze goed hebben nagedacht over wat er allemaal bij komt kijken. Ze moeten nadenken over hoe ze zelf in een inkomen voorzien bij ziekte én bij pensionering. En ontdekken dat er fiscale en financiële spelregels zijn die je moet begrijpen.

Het zal de kwaliteit van het ondernemerschap in Nederland én het levensgeluk van mensen ten goede komen!

Auteur: Klaar Zegers
Gepubliceerd op: woensdag 7 februari 2024

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!