brandveiligheid

Brandveiligheid 101 voor ondernemers

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van alle medewerkers in het pand

Ondernemerschap brengt vele verantwoordelijkheden met zich mee. Naast de verantwoordelijkheid voor het bedrijfsresultaat en de bedrijfsvoering bent u als ondernemer ook verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die in jouw bedrijf aan het werk is. Een goed voorbeeld waarin deze verantwoordelijkheid tot uiting komt, is het voldoen aan de normen en de regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid. Afhankelijk van het type onderneming zijn er diverse maatregelen die genomen dienen te worden om het risico op een brand zoveel mogelijk te verkleinen en om een accuraat plan paraat te hebben indien er onverhoopt toch een brandhaard ontstaat in het pand. Bij het brandveilig maken van een bedrijf en het bijbehorende pand komt nogal wat kijken. Gelukkig zijn er een aantal documenten en tools die kunnen helpen bij het voldoen aan de juiste normen en wetgeving.

Brandveiligheid is een verzameling van regels en richtlijnen met betrekking tot preventie, bestrijding en alarmering

Brandveiligheid kan worden opgesplitst in een aantal onderdelen. Om te beginnen brandpreventie. Brandpreventie richt zich op alle mogelijke risico’s die er in en om het bedrijf bestaan met betrekking tot het ontstaan van een brand. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de opslag van brandbare stoffen of aan het gebruik van brandgevaarlijke apparatuur. Naast brandpreventie is brandbestrijding een erg belangrijk onderdeel dat zich richt op apparatuur en middelen om een brandhaard vroegtijdig in de kiem te smoren en verspreiding van de brand tegen te gaan. Hierbij valt te denken aan zaken zoals poederplussers, brandslangen of droge blusleidingen die ervoor zorgen dat de brandweer genoeg watertoevoer heeft op hogere verdiepingen in flatgebouwen of kantoren. Tot slot is er nog brandsignalering of -alarmering die helpen bij het ontruimen en escalatie van de brand.

Brandblusser

Het Bouwbesluit 2012 helpt u als ondernemer bij het brandveilig maken van jouw bedrijf

Afhankelijk het type onderneming dient er een plan in werking gesteld te worden en moeten de juiste preventiemaatregelen getroffen worden. Het Bouwbesluit 2012 is een document die u als ondernemer hierbij helpt en alle regels bevat waaraan voldaan moet worden. Een verzekeraar stelt vrijwel altijd de eis dat er aan het Bouwbesluit 2012 voldaan dient te worden om een dekking te verstrekking over het pand. In het Bouwbesluit wordt op detailniveau aangegeven welke maatregelen en apparatuur je voor jouw onderneming nodig heeft. Zo wordt er bijvoorbeeld verwezen naar NEN 2555 rookmelders. NEN staat in deze context voor Nederlandse Norm en in het geval van deze rookmelder, betekent dit dat deze aangesloten moet zijn op het lichtnet, maar ook een externe energiebron nodig heeft zoals een batterij. Dit is vereist om te garanderen dat de rookmelder nog steeds werkt wanneer de energievoorziening uitvalt tijdens een brand of calamiteit. Er zijn diverse tussenpartijen die ondernemingen helpen bij het brandveilig maken van het pand en een plan op maat aanbieden om de veiligste situatie voor jou en jouw werknemers te creëren.

Auteur: Romano Groenewoud
Gepubliceerd op: dinsdag 26 november 2019

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!